hotro@attvietnam.vn
HOTLINE : (04) 66.89.88.55 - (04) 66.73 51.51

500+ Doanh Nghiệp đã chọn các dịch vụ của WebSUMO

Chọn gói DỊCH VỤ cho DOANH NGHIỆP của bạn

KHỞI NGHIỆP

195.000 đ / tháng

 • Thời gian sử dụng : 1 năm
 • Lưu  trữ : 300 nội dung
 • Dung lương : 600 MB
 • Băng thông : 20 GB
 • Công cụ tích hợp : Live Chat (CSKH)
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Tương thích : Smartphone/Tablet/PC
 • Tối ưu tìm kiếm : Chuẩn SEO
 • Tích hợp : Thanh toán trực tuyến

Chi tiết

TIÊU CHUẨN

295.000 đ / tháng

 • Thời gian sử dụng : 1 năm
 • Lưu trữ : Không giới hạn
 • Dung lượng : 1 Gb
 • Băng thông : Không giới hạn
 • Công cụ tích hợp : Live Chat (CSKH)
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt/Tiếng Anh
 • Tương thích : Smartphone/Tablet/PC
 • Tối ưu tìm kiếm : Chuẩn SEO
 • Tích hợp : Thanh toán trực tuyến

Chi tiết

DOANH NGHIỆP

395.000 đ / tháng

 • Thời gian sử dụng : 1 năm
 • Lưu trữ : Không giới hạn
 • Dung lượng : 2 Gb
 • Băng thông : Không giới hạn
 • Công cụ tích hợp : Live Chat (CSKH)
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt/Tiếng Anh
 • Tương thích : Smartphone/Tablet/PC
 • Tối ưu tìm kiếm : Chuẩn SEO
 • Tích hợp : Thanh toán trực tuyến

Chi tiết

DOANH NGHIỆP PLUS

495.000 đ / tháng

 • Thời gian sử dụng : 1 năm
 • Lưu trữ : Không giới hạn
 • Dung lượng : 3 Gb
 • Băng thông : Không giới hạn
 • Công cụ tích hợp : Live Chat (CSKH)
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt/Tiếng Anh
 • Tương thích : Smartphone/Tablet/PC
 • Tối ưu tìm kiếm : Chuẩn SEO
 • Tích hợp : Thanh toán trực tuyến

Chi tiết