hotro@attvietnam.vn
HOTLINE : (04) 66.89.88.55 - (04) 66.73 51.51 - (04) 66.73.77.55

500+ Doanh Nghiệp đã chọn các dịch vụ của WebSUMO

Chọn gói DỊCH VỤ cho DOANH NGHIỆP của bạn

KHỞI NGHIỆP

195.000 đ / tháng

 • Thời gian sử dụng : 1 năm
 • Lưu  trữ : 300 nội dung
 • Dung lương : 600 MB
 • Băng thông : 20 GB
 • Email : 5 Email theo Tên miền
 • Công cụ tích hợp : Live Chat (CSKH)
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Tương thích : Smartphone/Tablet/PC
 • Tối ưu tìm kiếm : Chuẩn SEO
 • Tích hợp : Thanh toán trực tuyến

Chi tiết

TIÊU CHUẨN

295.000 đ / tháng

 • Thời gian sử dụng : 1 năm
 • Lưu trữ : Không giới hạn
 • Dung lượng : 1 Gb
 • Băng thông : Không giới hạn
 • Email : 15 Email theo Tên miền
 • Công cụ tích hợp : Live Chat (CSKH)
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt/Tiếng Anh
 • Tương thích : Smartphone/Tablet/PC
 • Tối ưu tìm kiếm : Chuẩn SEO
 • Tích hợp : Thanh toán trực tuyến

Chi tiết

DOANH NGHIỆP

395.000 đ / tháng

 • Thời gian sử dụng : 1 năm
 • Lưu trữ : Không giới hạn
 • Dung lượng : 2 Gb
 • Băng thông : Không giới hạn
 • Email : 30 Email theo Tên miền
 • Công cụ tích hợp : Live Chat (CSKH)
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt/Tiếng Anh
 • Tương thích : Smartphone/Tablet/PC
 • Tối ưu tìm kiếm : Chuẩn SEO
 • Tích hợp : Thanh toán trực tuyến

Chi tiết

DOANH NGHIỆP PLUS

495.000 đ / tháng

 • Thời gian sử dụng : 1 năm
 • Lưu trữ : Không giới hạn
 • Dung lượng : 3 Gb
 • Băng thông : Không giới hạn
 • Email : 40 Email theo Tên miền
 • Công cụ tích hợp : Live Chat (CSKH)
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt/Tiếng Anh
 • Tương thích : Smartphone/Tablet/PC
 • Tối ưu tìm kiếm : Chuẩn SEO
 • Tích hợp : Thanh toán trực tuyến

Chi tiết

Hãy để Tư vấn Viên của WebSUMO giúp bạn!

Phạm Tiến Long

Kinh doanh - 0944 267 588
 • Dribbble
 • Linkedin
 • Pinterest
 • Twitter

Nguyễn Thu Huyền

Kinh doanh - 0978 936 669
 • Dribbble
 • Linkedin
 • Pinterest
 • Twitter

Catherine J

Support Technician
 • Dribbble
 • Linkedin
 • Pinterest
 • Twitter

Bryan M

Community Manager
 • Dribbble
 • Linkedin
 • Pinterest
 • Twitter