hotro@attvietnam.vn
HOTLINE : (04) 66.89.88.55 - (04) 66.73 51.51

Thiết kế Website

- theo quy trình chuyên nghiệp của WebSUMO

Quy trình Thiết kế website của WebSUMO

Lập kế hoạch

Trong giai đoạn này, Tư vấn viên của WebSUMO sẽ làm việc trực tiếp với Khách hàng để trao đổi về các yêu cầu và mục tiêu của website. Tư vấn viên của WebSUMO sẽ gửi tớ Khách hàng danh sách các câu hỏi và nhận lại câu trả lời của Khách hàng. Từ kết quả trả lời các nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp phù hợp với yêu cầu của Khách hàng. Dựa trên giải pháp được Khách hàng chấp nhận, Tư vấn viên của WebSUMO sẽ gửi tới Khách hàng Báo Giá chi tiết cho giải pháp đã được thống nhất giữa 2 bên. Khách hàng ký Hợp đồng triển khai dựa trên Báo giá và nội dung đã trao đổi.

Thiết kế

Trong giai đoạn Thiết kế, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đã được Khách hàng cung cấp trong quá trình Lên Kế hoạch để tạo ra bản vẽ cho Website. Thông thường WebSUMO sẽ thiết kế 2 giao diện gồm : Trang chủ và Trang nội dung chi tiết. Tư vấn viên của WebSUMO sẽ làm việc với Khách hàng để thống nhất bản Thiết kế cuối cùng. Sau khi 2 bên đã thống nhất bản Thiết kế (ký kết trên giấy hoặc xác nhận bằng email), WebSUMO sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Lập trình

Đây là giai đoạn Lập trình viên của WebSUMO sẽ dựa trên bản yêu cầu chức năng và bản Thiết kế để tích hợp vào hệ thống quản trị nội dung của WebSUMO. Trong quá trình này, nhân viên Tester của WebSUMO cũng sẽ thực hiện việc kiểm thử bao gồm : function test (kiểm thử chức năng), system test (kiểm thử hệ thống) và End-User Test (kiểm thử người dùng cuối). Sau khi các chức năng và giao diện được tích hợp hoàn thành với hệ thống quản trị nội dung, WebSUMO sẽ triển khai bản Beta Test cho phép Khách hàng cùng kiểm thử các chức năng và giao diện.

Triển khai

Sau khi Khách hàng xác nhận việc phát triển website hoàn thiện theo yêu cầu về chức năng và giao diện. Nhân viên WebSUMO sẽ thực hiện việc triển khai website lên mội trường thật bao gồm việc : Trỏ tiền miền và hosting và cài đặt website lên hosting hoặc máy chủ. Khách hàng nghiệp thu và ký biên bản Thanh lý hợp đồng. WebSUMO hỗ trợ 24×7 Khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của WebSUMO
quy_trinh_thiet_ke_web copy
 

Đăng ký dịch vụ Thiết kế website của WebSUMO

Tên của bạn (bắt buộc)

Công ty (không bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Điện thoại Di động (bắt buộc)

Địa chỉ

Lĩnh vực Kinh Doanh:

Yêu cầu

Tư vấn viên của WebSUMO sẵn sàng giúp bạn!

Phạm Tiến Long

Chuyên viên kinh doanh -
  • Dribbble
  • Facebook
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Twitter